8 آبان 1390

مولف: سیمین اسودی

این شعر را سرکار خانم سیمین اسودی که روشندل می باشند به مناسبت 13 تیر ماه، روز ملی دماوند، سروده اند.

ای کوه دماوند

ریزد ز لب ساغر شادی گل لبخند       گویی که زمین دل زده با آینه پیوند
این جا می و مینا  همه از حسن تو مست اند       زیبایی و رعنایی و جانزایی و دلبند
ای جلوۀ صبر جلی، ای کوه دماوند

ضرب المثل شوکتی و هستی خاور       ماوای خیالی و عروس ده باور
زان روست که با حالتی از شوق فراتر       گل دخترکان پری ابر سیه پر
سابند به تردستی بر روی سرت قند

از روی زمین تا تو خدا جاده کشیده است       نی فرش سیه، راه هزاران گل سرمست
راهی که بدان همت و کوشش دل و جان بست       تا هرگز و هرگز نرسد بر سر تو دست
آن را که نمی گیرد از این  جوش و جلا پند

کم نیست حکایت ز کمان کف آرش       وآن تیر جهانگیر که بگرفت کیانش
وز رستم دستان یل توفنده، چو آتش       کان دیو سپید آری آن جادوی سرکش
در بند گران ابدالدهر بیفکند

اندیشه بالندۀ سبز چمنی تو       در جان شقایق دم عاشق شدنی تو
با چادری از سیم که بر سر فکنی تو       خود بیرق زیبا و سه رنگ وطنی تو
آئین شکوهی به دل آئینه  سوگند

کانون دل پر طپش آتشی اما       خاموش گشودی ز لب آب زبان ها
صد چشمه روان کردی چون چشمۀ اعلا       هر چند که شد قافیه هم خانۀ اکفا
لیکن به تو نازم، به تو ای بام برومند

ایران نفسی بود که از نای تو گل کرد       با تیر خدنگی که روان کرد یکی مرد
بادا همه دم از در و دشت و چمن و ورد       تبریک برآن مادر البرز که پرورد
با عشق تو را در دل آغوش چو فرزند

زیبایی تومعرفتی لایتناهی است       مسجد زدن این جا عمل خام و تباهی است
کان مسجد صوری، تنها ریگ سیاهی است       هر گوشۀ تو مسجد و ماوای الهی است
ای جلوه گه یاد دل انگیز خداوند

احساس شکوفای تو را دست بشر داد       با سردی و بی مهری خود یکسره بر باد
هر جا که در آن نسل بشر را گذر افتاد       آن جا شد از الطاف وی آلودگی آباد
افغان زمین تاکی و فریاد تو تا چند

در جان تو مخفی است  دوصد گنج نهانی       پا بند زمینی و شکوه جریانی
چون مقصد پویایی هر پیر و جوانی       ای کوه تو خود یک تنه همتای جهانی
هر چند درعالم نبود بهر تو مانند

هوش از سر دل بردی و ریب از دل آئین       کرده است تو را دست فلک فام گل آذین
همسایۀ خورشید و ندیم مه و پروین       تو شعر شعوری که همه عمر چو سیمین
گفتند بسی از تو و بسیار بگویند

سیمین اسودی

9 تیر 1389

تقدیم به یاران و حامیان پاکی و آزادگی دماوند سرفراز


ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "ای کوه دماوند
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :