6 مهر 1390

مولف: کامبیز بختیاری، شمارۀ عضویت 92

چهارم مهرماه برابر با 26 سپتامبر، روزجهانی پاکسازی کوهستان را گرامی می داریم

تخریب محیط زیست نه تنها شهرها، جنگل ها، رودخانه ها و دریاها، که کوهستان را نیز با تمام عظمتش آرام آرام به خواب مرگ فرو می برد. کوهستان این قربانی بزرگ تخریب محیط زیست، تنهاعضوی از طبیعت زیبا و وحشی می باشد که متاسفانه از سوی ارگان و نهاد قانونی خاصی حفاظت نشده و به علت اکوسیستم شکننده اش، چیزی نمانده که یکسره از دست برود. کوهستان این عضو باعظمت طبیعت، علاوه بر زیبایی و شکوه، نقش مهمی درتنظیم آب و هوا و تولید و توزیع باران دارد.

 همان طور که می دانیم، بیش از  25 درصد مناطق حفاظت شدۀ جهان را، مناطق کوهستانی تشکیل می دهند و این رقم در ایران 5/ 54 درصد است و این مناطق در گروه مناطق حفاظت شدۀ  موسسۀ جهانی  حفاظت  از طبیعت (T.U.C.N) قرار می گیرند. کوهستان ها محل سکونت 2/1 میلیارد انسان یا 20 درصد جمعیت کرۀ زمین هستند و 60 درصد آب شیرین کرۀ زمین را تامین می کنند. کوه ها درتامین آب آشامیدنی و نیز برای غذا، انرژی و صنعت، اهمیت بسیار دارند. آب های  شیرینی که از حوضه های کوهستانی سرازیر می شوند، در عین حال پشتوانۀ بقای اکوسیستم ها و تنوع زیستی در کوه و دشت است و عامل تامین نیازهای بسیاری از انسان ها می باشند، به طوری که نیمی از آب مصرفی اروپا، از چهار رودخانۀ مهم که حاصل ذوب برف های آلپ است تامین می گردد و حدود نیم میلیارد نفر از مردم دشت های آسیا، زندگی خود را مرهون برفاب هیمالیا می دانند.

پس تلاش کنیم با حفاظت از کوهستان برای نسل های آینده، سرسبزی، طراوت و خرمی به بار آوریم و آسایش و آرامش دوچندان به انسان ها برگردانیم.

حفاظت ازکوهستان چه فوایدی برای ما و آیندگان دار:

-   کاهش فرسایش خاک و رسوب در دریاچه ها و رودخانه ها و پشت سدها
-   حفاظت ازتنوع زیستی و تولید محصولات ویژۀ کوهستان
-   کیفیت آب و حفظ کربن حیاتی از طریق جنگل های کوهستان
-   کسب دانش اکولوژیکی و بومی در رابطه با استفاده از زمین، گونه های گیاهی و جانوری و مواد معدنی

عواملی که باعث تهدید کوهستان ها و ایجاد مشکلات خاصی برای آیندگان می گردد:

-   پاک تراشی جنگل ها و مراتع کوهستان به اراضی کشاورزی و جاده کشی و ساخت و سازهای غیرقانونی در این مناطق به علت فرار از آلودگی های شهرها و رشد بی رویۀ جمعیت شهری
-   چرای بی رویه در اراضی مرتعی و جنگلی، بوته کنی و از بین بردن پوشش گیاهی طبیعی خاک
-   چوب کشی و استفادۀ بی رویه ازمنابع چوبی، آتش سوزی و ایجاد حریق
-   کشت نادرست و بی رویۀ اراضی به دیمزارهای کم بازده و بهره برداری غلط از مراتع شیب دار به منظور کشت که باعث فرسایش شدید خاک می گردد.
-   گردشگری و حضور گردشگران که موجب بروز سوانح و تخریب زیستگاه ها و از بین رفتن پوشش گیاهی و آلودگی های مختلف درکوهستان می گردد.
 -   سد سازی بدون مطالعه و ارزیابی محیط زیستی


ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "چهارم مهرماه، روزجهانی پاکسازی کوهستان
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :