6 اسفند 1390

مهلت ارسال مقالات به همایش تمدید شد

محققین گرامی

با توجه به استقبال از نخستین همایش ملی دماوندکوه و نظر به وجود فرصت کافی تا اعلام نتایج داوری مقالات (31 فروردین 1391)، لذا دبیرخانۀ همایش تصمیم گرفته است تا مهلت ارسال مقالات به همایش را تا 10 فروردین1391 تمدید نماید.

کمیتۀ علمی همایش

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "مهلت ارسال مقالات به همایش تمدید شد"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :