هم وطنان ارجمند!
درپِی کمک رسانی هابه مناطق سیل زده ی لرستان که عمدتاً باهمت تک تک شماعزیزان انجام شد،هنگام توزیع لوازم موردنیازخانواده های درگیرسیل،متوجه غمزدگی وروحیه ی بشدت آسیب دیده ی کودکان شده که عمدتاًوسایل آموزشی واسباب بازی هایشان رادرجریان سیل خانمانسوزازدست داده اند!
باابتکار دوستانی تصمیم به تشکیل کارناوالی شاد واکیپ خنده درمانی ضمن آن به جمع آوری اسباب بازی وعروسک های نواقدام نمودند.دراین زمینه همدلی وهمکاری شمانیز میتوانددرافزایش روحیه ی شادوامیدبه زندگی کودکان مؤثرباشد!
لطفاکمکهای نقدی رابه شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۶۷-۱۵۸۴
انجمن دوست داران دماوندکوه .واریزی بشماره ۴۸۳۷-۹۱۲-۰۹۱۱ اعلام وجمع آوری اسباب بازی وعروسک هابه دفترهیأت کوه نوردی آمل درروزهای زوج(شنبه-دوشنبه-چهارشنبه)ازساعت۱۹/۵الی ۲۱ تحویل دهید.
سپاس ازهمتِ شما

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "اطلاعیه انجمن دوست داران دماوندکوه"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :