نخستین نشست کارگروه صیانت از دماوند درفرمانداری شهرستان آمل

جلسه به ریاست جناب آقای احسانی معاون محترم سیاسی فرماندار وحضور اعضا در موعد مقرر تشکیل و سپس آقای احسانی در خصوص اهمیت از دماوند نکاتی را بیان نمودند وپس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

ردیف

مصوبات جلسه

مجری مصوبه

 

1

 

 

مقررگردیددرخصوص معادن مستقردرحاشیه دماوند،یک گروه کارشناسی بامحوریت   اداره محیط زیست واداره صنعت و معدن وتجارت نسبت به بررسی میدانی محدوده فعالیت معادن اقدام و نتیجه رادرجلسه بعدی که درشهررینه برگزارمی گردد گزارش نمایند.

 

محیط زیست

 صنعت و معدن

 

2

 

 

درخصوص مدیریت دام ودامداری درمراتع منطقه مقررگردیداداره کل منابع طبیعی شهرستان نسبت به نظارت و اقدام قانونی درخصوص تعداد دام مجاز، پروانه های مجاز چراوزمان ورودوخروج دام به مراتع تازمان بازنگری طرح های مرتعداری توسط اداره کل مربوطه اقدام نماید.

 

منابع طبیعی

 

3

 

 

درخصوص راههای دسترسی به اثرطبیعی وملی دماوند مقررگردیدشهرداری رینه با همکاری بخشداری لاریجان نسبت به مسدود نمودن راههای دسترسی وکنترل ورود وخروج به استثنای گروه امدادونجات و آتشنشانی ودامداران دارای مجوز اقدام واز ورودهرگونه خودروبه آن منطقه جلوگیری نماید.

 

شهرداری رینه، بخشداری لاریجان

4

مقررگردید بخشداری لاریجان نسبت به راست ازمایی وبررسی لیست مربوط به رانندگان حمل ونقل مسافر در منطقه کنترل ونظارت لازم را بعمل آورند.

بخشداری لاریجان

 

5

مقررگردید به منظور اولویت دادن تهیه طرح هادی روستاهای کمتر از بیست خانوار حاشیه اثرطبیعی و ملی دماوند در شورای برنامه ریزی شهرستان مطرح گردد.

 

فرمانداری

ب

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "نخستین نشست کارگروه صیانت از د ماوندبافرمانداری وی"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :