نشست مشترک فدراسیون، انجمن کوهنوردان و انجمن دوستداران دماوندکوه

طبق قرار قبلی در روز دوشنبه ساعت 10 صبح 30/02/98 نشستی مشترک بین فدراسیون کوهنوردی ایران و انجمن کوهنوردان و انجمن دماوند در قرارگاه کوهنوردی پلور برگزار و پیرامون مسائل مطروحه زیر بتوافق رسیدند :

1-فدراسیون طی برنامه ریزی و فراخوانی از مسئولان کارگروه های محیط زیست هیات ها در استان ها و... در قرارگاه پلور تا طی آن موضوع ضابطه مند شدن صعود به دماوند و ضرورت بسته شدن جاده ی گوسفند سرای احسان طرح شود . مقرر شد که در این زمینه انجمن کوهنوردان و انجمن دماوند کوه نیز همکاری کنند .

2-ملزم ساختن کوهنوردان به صعود در تیم های محدود طبق مفاد نامه فدراسیون کوهنوردی به معاونت امور عمرانی استان مازندران 735ص /263/97 در تاریخ 01/08/97

3-همکاری فدراسیون و انجمن کوهنوردان با انجمن دماوندکوه و ادارات کل محیط زیست و میراث فرهنگی برای تدوین مقررات جهت ارتقاء سطح حفاظت قله دماوند و ثبت جهانی

4-ایجاد پاکوب واحد و سنگ چین شده به عرض مشخص از ارتفاع 2200 متر به سمت بارگاه سوم در ضلع جنوبی توسط فدراسیون با همکاری جامعه ی کوهنوردی و انجمن دوست داران دماوند کوه.

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "نشست مشترک فدراسیون، انجمن کوهنوردان و ..."
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :