نشست هیات اجرایی

نشست هیات اجرایی, 11اذر, با حضور اکثر اعضا تشکیل ومسائل مطرح شده زیربه تصویب رسید :

1_ برگزاری همایش علمی با محوریت کوهستان و گردشگری پایدارو کوهنوردی در اطراف دماوند, حداکثر تا بهمن ماه سال

جاری برگزار شود .

2_ با وکلایی که در زمینه حقوق محیط زسیت کار می کنند تماس گرفته شود تا از حداقل ارتفاع غیر قابل انتفاع معین برای

دماوند. که توسط منابع طبیعی, محیط زیست, صنایع ومعادن مشخص و مصوب شده, مطلع شویم.

3_ خسرو یزدانی مسئولیت ارتباط با رسانه ها را پذیرفت.

4_ مسئولیت سایت به عهده خانم شفیع زاده.

5_ برگزاری مجمع عمومی 6 ماهه توسط انجمن .

6_دریافت استعلام کتبی از منابع طبیعی امل در مورد مجوز ساخت جاده خاکی بین رینه و گوسفندسرا.

جلسه بعدی , شنبه 26 اذر, ساعت 7 عصر بابل.

ضمناً با تصویب هیات اجرایی ازاین تاریخ مصوبات هیات اجرایی در وب سایت درج می گردد.

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "نشست هیات اجرایی"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :