دبیرخانۀ انجمن دوستداران دماوندکوه

نشانی: مازندران - آمل - میدان هفتم تیر - جنب سینما بهمن - ساختمان مرتضوی - طبقۀ سوم

کد پستی      4615797765

تلفکس        01144150360


مدیر وب سایت

مرتضی حدادیان        09127006473 

تلفن                       02136605604


مسعود مولانا           09111140098

کیخسرو یزدانی        09111286847

فکس                     01712232408  


 همچنین می توانید از فرم زیر استفاده نموده و یا با پست الکترونیک انجمن ارتباط برقرار نمایید.

پست الکترونیک:         info@damavandkooh.com 

                          damavand.ngo@gmail.com

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :    
تلفن :
تلفن همراه :
وب سایت :
توضیحات :