برگزارکنندگان نخستین همایش ملی

 دماوندکوه (گذشته، حال و آینده)

- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
- دانشگاه شمال – آمل
- دانشگاه پیام نور مازندران
- دانشگاه تربیت مدرس (دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی)
- دانشکدۀ علم و صنعت بهشهر
- انجمن مرتعداری ایران
- انجمن آبخیزداری ایران
- فرمانداری، شهرداری و شورای شهر آمل
- بخشداری، شورای شهر و شهرداری رینه
- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری
- اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران
- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
- انجمن دوستداران دماوندکوه
- انجمن کوهنوردان ایران

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "برگزارکنندگان همایش"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :