راه اصلی دسترسی به کوه دماوند و مناطق پیرامون آن، جادۀ هراز است و به جز آن، راه اصلی ديگری برای ورود به اين محدوده وجود ندارد. جادۀ هراز از تهران آغاز و به آمل ختم می شود. اين جاده از جنوب غربی تا شمال شرقی کوه دماوند را دور می زند و همۀ راه های فرعی منتهی به مسيرهای دسترسی و صعود، از اين جاده منشعب می شود.

راه های ناهموار منطقه، به ویژه در هنگام بارندگی بسيار دشوار است. در زمستان ارتفاع برف، به ويژه در راه های فرعی بسيار زياد است. پ ن

راه های ارتباطی پیرامون کوه دماوند


برای بررسی بیشتر راه های ارتباطی پیرامون کوه دماوند، از نقشۀ زیر استفاده نمایید.

 

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "راه های ارتباطی"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :