صعود به کوه دماوند از طریق بسیاری از یال های آن امکان پذیر است. متداول ترین مسیرهای صعود و پناهگاه های آن عبارتند از:

 مسیر جنوبی

این مسیر از ساده ترین و قدیمی ترین مسیرهای دست یابی به قلۀ کوه دماوند است. دسترسی به مسیر جنوبی صعود، از طریق پلور و رینه امکان پذیر است. در نیمه های جادۀ آسفالتی متصل کنندۀ این دو نقطه به یکدیگر، مسیری خاکی و ناهموار به سمت شمال وجود دارد که با تابلویی کوچک مشخص شده است. این مسیر به گوسفندسرا و مسجد صاحب الزمان واقع در ارتفاع 3000 متری منتهی شده که مبدا صعود به قلۀ دماوند از مسیر جنوبی است. پس از آن، مسیر به سمت بارگاه سوم در ارتفاع 4150 متری ادامه می یابد. برای حمل بار در این فاصله می توان از چهارپایان استفاده کرد. پس از بارگاه سوم و ادامۀ مسیر از سمت چپ آبشار یخی، به تپه گوگردی می رسیم که حاصل آخرین فعالیت های آتشفشان دماوند است. گاز گوگرد از حفره های متعدد سنگ های گوگردی پراکنده در این ناحیه متصاعد شده و سبب سوزش چشم و گلو می شود. ادامۀ مسیر در یک شیب نسبتا تند به قله ختم می شود.

میانگین زمان لازم برای طی کردن فاصلۀ بارگاه اول تا بارگاه سوم 4 ساعت و از بارگاه سوم تا قله 6 ساعت می باشد.

قرارگاه رینه

این بنا که به مکان چای خوری موسوم بود، بعد از شهریور سال 1320 به صورت متروکه باقی مانده بود و سپس به فدراسیون کوهنوردی واگذار شد. این مکان به همت فدراسیون کوهنوردی کشور در سال 1348 به عنوان پناهگاه بازسازی شد. ساختمان اصلی آن در سال 1366 ساخته شده که مکانی است برای مستقر شدن صعود کنندگان از جبهۀ جنوبی. روانشادان علی و فرامرز فرامرزپور سال ها به عنوان مسئول این قرارگاه در راهنمایی کوهنوردان سراسر کشور به قلۀ دماوند سهم بسزایی ایفا نمودند.د ی

این پناهگاه و استراحتگاه در جنوب خیابان اصلی شهر، در ارتفاع 2080 متری قرار دارد. این مکان نخستین نقطۀ صعود از جنوب یا جنوب شرقی کوه است و گنجایش 30 نفر را دارد.پ ن

قرارگاه رینه

مسجد و گوسفندسرا

دومین مکان برای صعود به کوه دماوند از جبهۀ جنوب، ساختمان مسجد صاحب الزمان است. این مکان در ارتفاع 3050 متری قرار دارد و در نزدیکی گوسفندسرایی واقع شده. این مکان گنجایش 50 نفر را دارد و دارای نمازخانه، سرویس و محل استراحت کوهنوردان می باشد. فشار هوا 610 میلی متر جیوه است. این مسجد در سال 1371 ساخته شده است.

مسجد صاحب الزمان

بارگاه سوم

سومین پناهگاه در یال جنوبی دماوند، بارگاه سوم با ارتفاع 4150 متر است. بنای فلزی این پناهگاه در سال 1345 در ارتفاع 4150 متری ساخته شد که در زمان خود پناهگاهی مجهز به شمار می آمد. این پناهگاه به علت سقوط بهمن بزرگی در زمستان سال 1351 از بین رفت و دوباره یک سال پس از آن، یک بنای سنگی جایگزین آن شد.  گنجایش آن حداکثر برای 30 نفر است و در پیرامون آن مکان هایی برای چادر زدن وجود دارد. فشار هوا در بارگاه سوم 540 میلی متر جیوه است.

بارگاه سوم

مجتمع کوهنوردی دماوند

این پناهگاه 50 متر بالاتر از پناهگاه بارگاه سوم قرار دارد. کار ساخت این مجتمع از سال 1385 شروع شد و در 8 شهریور 1387 گشایش یافت. مساحت آن 460 مترمربع است و 200 نفر ظرفیت دارد. این بنا در ارتفاع 4200 متر ساخته شده است. امکانات آن  عبارت است از:

اتاق های کمک های اولیه، انبار کوله، انبار عمومی، غذاخوری، آشپزخانه، ظرفشویی کوهنوردان، اتاق مدیریت، اتاق خواب عمومی، اتاق خواب اختصاصی و سرویس بهداشتی عمومی.

مجتمع کوهنوردی دماوند


مسیر شمالی

برای صعود از این مسیر، پس از ادامۀ مسیر در جادۀ هراز به سمت شمال کشور و پس از عبور از گزنک و پشت سر گذاشتن تقریبا 7 کیلومتر از روستای بعدی، یعنی بایجان، به دوراهی روستای ناندل و دلارستاق در سمت چپ جادۀ اصلی می رسیم. وارد این مسیر خاکی شده و مسیر را تا رسیدن به روستای ناندل ادامه می دهیم.

مسیر شمالی از یال شمالی کوه دماوند واقع در دشت چم بن با شیبی ملایم و خاکی آغاز شده و در پی سینه کشی ملایم به جان پناه اول و در ادامه بر روی یال سیاه رنگی در میان صخره های سنگلاخی بزرگ و کوچک در فاصلۀ نزدیکی با یخچال دوبی سل، به جانپناه دوم می رسد. پس از آن، مسیر یال با قوسی به سمت شمال شرق مایل شده و از طریق صخره های آتشفشانی کوچک و بزرگ به مسیر شمال شرق متصل می شود و به قله می رسد. د ی

دسترسی به آب آشامیدنی در جبهۀ شمالی کمی مشکل تر از مسیرهای دیگر است و ممکن است برای تهیۀ آب، نیاز به ذوب کردن برف باشد.

خانۀ کوهنورد ناندل

خانۀ کوهنورد ناندل با مساحت حدود 50 مترمربع در روستای ناندل قرار دارد و در سال 1358 ساخته شد. ظرفیت آن بین 30 تا 40 نفر می باشد که دارای آب، برق، تلفن و امکانات رفاهی دیگر می باشد. از این مکان می توان به جبهۀ شمالی و شمال شرقی کوه دماوند و یال سرداغ دسترسی داشت.

 جانپناه های مسیر شمالی

در مسیر شمالی دو پناهگاه وجود دارد که به صورت فلزی ساخته شده اند. نخستین پناهگاه در ارتفاع 3850 متری قرار دارد که در سال 1360 ساخته شده و مجهز به دو طبقه تخت چوبی است و گنجایش 15 نفر را دارد. فشار هوا در این مکان 550 میلی متر جیوه است.

دومین پناهگاه در ارتفاع 4800 متری قرار دارد که بدون طبقه و تخت چوبی است و 15 نفر گنجایش دارد. فشار هوا در این پناهگاه 490 میلی متر جیوه است. پ ن


 مسیر  شمال شرقی

آغاز مسیر شمال شرقی، از روستای گزانه (گزنه) است. این مسیر در امتداد رودخانۀ تلخ رود و با عبور از میان باغ ها و مزارع در دشتی فراخ به چشمۀ اسپه می رسد. ادامۀ مسیر، در بالای تپه ای مرتفع در زیر قلۀ منار و روبروی درۀ یخار، به گوسفند سرا و چشمۀ معروف استله سر می رسد که مکان مناسبی برای شب مانی است. ادامۀ مسیر شیب تندی دارد که با زیکزاک های بلند پشت سر گذاشته می شود و پس از عبور از قلۀ منار به پناهگاه تخت فریدون متصل می شود. پس از ادامۀ مسیر در امتداد درۀ یخار به ارتفاع 5400 متری رسیده که با مسیر شمالی در این نقطه مشترک شده و به قله می رسد.د

پناهگاه تخت فریدون

پناهگاه تخت فریدون در کمرکش یال شمال شرقی و بر فراز خاک های زرد رنگ، در ارتفاع 4320 متری توسط گروهی از کوهنوردان دانشکدۀ فنی در سال 1355 ساخته شد که دارای طبقه های چوبی است. تمامی مصالح این بنا از سنگ است. این پناهگاه دو طبقه می باشد و آب مصرفی کوهنوردان از چشمۀ کوچکی در جناح شمالی آن تامین می شود. پناهگاه تخت فریدون گنجایش 25 نفر را دارد و در پیرامون آن امکان چادر زدن وجود دارد. این مسیر به سوی قله، پر از صخره، قلوه سنگ، برف و یخ است و دارای چشمه های زیادی است. فشار هوا در این نقطه 530 میلی متر جیوه است.


مسیر غربی

برای استفاده از مسیر غربی باید در جادۀ هراز از طریق پلور وارد جادۀ سد لار شده و از کنار تابلوی پناهگاه سیمرغ وارد جادۀ خاکی و ناهموار منتهی به پارکینگ در منطقۀ ورارو شویم. مسیر در سینه کش ملایم رودخانه ای کوچک به سمت پناهگاه سیمرغ ادامه می یابد. پس از پناهگاه سیمرغ با عبور از یخچال و از میان سنگلاخ ها و تکه سنگ ها و خاک های گوگرد، صعود را ادامه داده و با صعود از یک شیب تند سنگلاخی به قله می رسیم. ر د

قرارگاه پلور

قرارگاه پلور، در ارتفاع 2270 متری از سطح دریا، در زمین بزرگی واقع در ابتداری جادۀ سد لار، نرسیده به دوراهی رینه و به صورت سالن سوله با وسایل و تجهیزات مناسب ساخته شده است. این بنا شامل خوابگاه، سرویس های بهداشتی، دیوارۀ سنگ نوردی و پارکینگ است که توسط فدراسیون کوهنوردی کشور ساخته شده است.

قرارگاه پلور

پناهگاه سیمرغ

این پناهگاه در جبهۀ غربی دماوند و در ارتفاع 4200 متری قرار دارد. پناهگاه سیمرغ در سال 1372 از سنگ و آهن در دو طبقه و مساحت مفید 50 متر ساخته شده است و گنجایش 40 کوهنورد را دارد که دارای استحکام خوبی است. فشار هوا در پناهگاه سیمرغ 540 میلی متر جیوه است. پ ن 

پناهگاه سیمرغ

 


 

تصاویر قدیمی از پناهگاه ها و راهنمایان کوه دماوند

 


 

برای دنبال کردن مسیرهای صعود به کوه دماوند، از نقشۀ زیر استفاده نمایید.

 

 

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "مسیرها و پناهگاه ها"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :
امتیاز صفحه:نظرات شما در مورد "مسیرها و پناهگاه ها"
پاسخ به ابراهیمی 1393/12/24
اگر برای اولین بار صعود می کنید حتما با افرادی که قبلا صعود کرده اند و تجربه صعود به ارتفاع های بالا را دارند همراه شوید.
ابراهیمی 1393/12/22
متشکر از راهنمای شما بسیار عالی بود ایا میشود بدون راهنما آمد
سید جواد 1393/10/18
ممنون از مطالب ارائه شده بسیار خوب و قابل استفاده شما تشکر
حسن زادعلی 1393/07/25
واقعابرای اینکه کوهنوردان عزیزانمان متحمل سختی نشووند هیت کوهونوردی وبقیه عزیزان که دراین راه زحمتهای زیادی کشیدندبازبان نمیشودتوصیف کردانشاالله خداوندبه این عزیزان اجراخروی عنایت کندامیدوارم درتمامی مراح زندگی موفق وسربلندباشید
شاپور 1393/06/20
از اطلاعاتی که گذاشتید سپاسگزارم اطلاعات قابل استفاده ای بودند. اگر زمانهای صعود هر مرحله هم بیان میشد خیلی کامل و بی نظیر می شد . باز سپاسگزارم
جمشیدی 1393/06/02
کاهش به جای بکارگیری نیروههاوخدمه هاافغانی در قسمتهای مختلف پبناهگاههاازهموطنان ایرانی استفاده شود.
یک کوهنورد 1393/05/27
پاسخ به «شاهین» سلام شاهین اگر ماشین شاسی بلند داری میتونی تا آخر مسیر ماشین رو (یعنی تا مسجد) به راحتی بری. امنیتش هم قابل قبوله. ماشین های دیگه هم زیاد میان ولی ریسک اون ها بالاست؛ مثلا چند سال پیش توی همین مسیر باک یه ماشین شاسی کوتاه با زمین تماس پیدا میکنه و پس از آتش گرفتن، کاملا میسوزه. به نظر من ماشین رو رینه پارک کن و بقیه رو با لندرور یا نیسان های مستقر توی رینه برو؛ خودش یه خاطره میشه برات. هفته پیش ما از رخ غربی صعود کردیم، آب بود. ولی رخ جنوبی ممکنه آب کمتر باشه. میتونی با فدراسیون رینه تماس بگیری اطلاعات کامل بهت میده. پیروز باشی
شاهین 1393/05/27
با سلام بهترین و امنترین محل پارک خودرو سواری صعود کنندگان از مسیر جنوبی کجا میباشد.ودر بارگاه سوم آب وجود دارد
مسعود 1393/05/24
درودبرشمااگرلطف کنید برای فراموش نکردن وآشنای نسل جدیدباپشکسوتان کوه مثل زنده یاد جلال رابوکی ومجیدبنی هاشم و...کاری بکنیم
نجف شكوهي ازكلاردشت 1393/04/29
سلام مطالب خوبي بود البته اگه اغراق وخود پسندي نباشه بنده 7مرتبه از جبهه جنوبي وجبهه هاي غربي وشمالي وشمال شرقي را هركدام يك مرتبه جمعا ده مرتبه به افتخار دماوند دوستان صعود كردم اگه خدا كمك كنه از 12/5/93لغايت16/5/93قصد صعود چهارجبهه را دارم.پاينده وجاودان دماوند هميشه سبز alamkoo.blogfa.com--alamkoohnews.mihanblog.com
ممد رضا 1393/04/28
بسیار جالب بود از شما سپاسگذارم برای من که اولین بار قصد صعود به دماوند را دارم خیلی مفید بود
علی عابدی 1393/04/25
اطلاعات مفید ومختصری بود وبسیارسودمند واقع شد
دماوندکوه 1393/04/21
پاسخ به «بهرامی» با سلام لطفا در این خصوص با فدراسیون رینه تماس بگیرید.
بهرامی 1393/04/21
سلام شماره رزرو جا در پناهگاه بارگاه سوم را نیاز دارم.لطفا
مصطفی 1393/04/01
با سلام و تشکر مطالب بسیار جالب و مفیدارائه نموده اید
پیام 1393/03/09
سلام عالی بود تشکر.
دماوندکوه 1392/10/21
پاسخ به محمد نظری
برای کوهنورد حرفه ای تفاوت چندانی در صعود انفرادی ندارد. البته بهتر است مسیرهای کم خطر صعود شود یا مسیرهایی برای صعود انفرادی انتخاب شود تا در صورت بروز حادثه احتمالی، امکان کمک رسانی وجود داشته باشد.
رخ جنوبی و غربی دماوند برای صعود انفرادی مناسب تر است.
محمد نظری 1392/10/20
سلام کدام مسیر برای صعود انفرادی مناسب است.اصولا صعود انفرادی را صلاح میدانید؟متشکرم.
هلنا 1392/09/29
بسیار از عکس هاو مطالب تون لذت بردم
خسرو رستمی 1392/09/15
عالی بود . موفق باشید.
ققنوس اراک 1392/09/01
جالب ومفید بود .همیشه موفق وپیروز باشید.
محسن 1392/08/13
اطلاعات در مورد مسیرهای صعود باتوجه به صعودهای که داشتم بسیار عالی و جامع بود!
متشکرم!
معصومه 1392/07/18
بسيار بسيار عالي
يك دوست 1392/07/14
عالي
زهره 1392/06/22
من‏ ‏اطلاعات‏ ‏مفیدی‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏این‏ ‏سایت‏ ‏کسب‏ ‏کردم‏ ‏و‏ ‏روز‏ ‏جمعه‏ ‏۱۵/۶/ ۹۲ از‏ ‏جبهه‏ ‏جنوبی‏ ‏به‏ ‏دماوند‏ ‏صعود‏ ‏کردم‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏شدت‏ ‏خوشحالی‏ ‏گری‏ ‏کردم‏ ‏که‏ ‏همچین‏ عظمت‏ ‏بزرگی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏نزدیک‏ ‏دیدم
امير حسين قانع 1392/06/19
ممنون از اطلاعات مفيدتان
ماندانا 1392/05/28
ممنون از اطلاعات مفيدي كه در اختيارمون گذاشتيد
حبيب 1392/05/10
بسيار سباسكزارم از اطلاعات خوبتون بيان مسافت طي شده بين بناهكاهها و زمان مورد نياز اين صفحه رو جالبتر ميكنه
مختار 1392/01/29
اگر زمان لازم جهت صعود به قله از مسیرهای دیگر بیان میشد بهتر بود .
مریم 1391/11/07
جالب بود